Solceller: Hur stor anläggning behövs?

Solceller-hur-stor-anläggning-behövs

När man installerar en solcellsanläggning är det viktigt att ta reda på energibehovet som finns i hushållet idag. MEN likaså fundera över hur detta behov kan förändras i framtiden. När man gör en så stor investering i sin fastighet är det oerhört viktigt att inte underdimensionera om möjligheten finns. Samhällen förändras och så gör även våra vanor. Allt pekar på att elförbrukningen i de privata hushållen kommer att stiga kraftigt till följd av övergång från fossila bränslen. Om man inte äger en elbil idag så gör man det med största sannolikhet om fem år. Större samhällskonsumtion av el leder i sin tur till en högre efterfråga som driver elpriserna uppåt. För att säkra sin anläggning för framtiden utan att behöva bygga ut brukar därför rekommendationen vara att installera minst 120 % av dagens elbehov. Det man dock inte får glömma är att rekommendationen på 120 % endast är generell och inte alltid applicerbar på alla byggnader. För att fastighetsvärdet ska kunna öka tack vara solcellsanläggningen måste den vara arkitektoniskt rätt utförd. Det är alltså ett övervägande som våra arkitekter dagligen gör mellan effekten, estetiken och priset för att säkerställa en korrekt lösning.

Dimensionera rätt – spara mer

Om man har en stor takyta ska man hålla i åtanke att det blir dyrare i längden att bygga ut sin anläggning i omgångar. För solcellsinstallation finns det alltid ett startpris där t.ex. ställningsmontage, X-antal kvadratmeter anläggning och eventuell fraktkostnad för material är inräknad. Därefter blir priset per kvadratmeter billigare än om man skulle behöva bygga ut få antal kvadratmeter i takt med ökat elbehov. Men om man av olika skäl ändå inte vill maximera sin anläggning från början utan funderar på eventuell framtida utbyggnad ska man alltid planera in rätt växelriktare som även kommer att klarar av framtidens högre elproduktion. 

Så stort system klarar du av

Även om större är bättre så kan man inte installera hur stor anläggning som helst utan att behöva byta huvudsäkringen. I regel brukar man säga att en 20 A säkring motsvarar ca 14 kW anläggning och 25 A säkring 17 kW. När man höjer sin säkring innebär det inte bara en engångskostnad utan även något högre nätavgift i månaden. För att ta reda på skillnaden i nätavgift bör man kontakta sin nätägare.