Partner med Checkwatt

Stödtjänster

Tjäna ca 30 000 kr exkl. moms/år genom ett 10 kWh batteri. Det kan du göra genom att stödja det svenska kraftnätet. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Du kan bli en del av ett virtuellt kraftverk och tjäna pengar!

Genom CheckWatts tjänst Currently har du möjligheten att koppla ditt batteri till ett virtuellt kraftverk och erhålla kontinuerlig kompensation för din medverkan i att stödja frekvensregleringen av det svenska elnätet.

När vi på Ecoholism installerar ditt solcellssystem, ansluter vi samtidigt ditt batteri till CheckWatt. CheckWatt är en aggregator och fungerar som en sammankopplare som riktar ditt överskott av el till svenska elnätets balansansvariga elhandlare. Denna samarbetar i sin tur med Svenska Kraftnätet för att underhålla och utveckla Sveriges elkraftöverföringsnät.

illustration över hur checkwatt med stödtjänster hjälper svenska kraftnätet

Hur ser stödtjänstens process ut?

checkwatt balanstjänster

Partner

Genom en partner (Ecoholism) till Checkwatt kan du ansluta ditt batteri mot stödtjänster och börja tjäna pengar.

Checkwatt

En aggregator (via Ecoholism) behövs för att ta del av stödtjänsten som bidrar till frekvensreglering av det svenska elnätet.

Balansansvarig

Elhandlare som ingått i avtal med Svenska Kraftnät för att garantera jämvikt mellan tillförd- och uttagen mängd el.

Svenska kraftnät

Svenska Kraftnät är en statlig myndighet som har ansvaret för att förvalta och utveckling Sveriges stamnät för elkraft.

Hur tjänar jag pengar på balanstjänster?

Är du intresserad av att stödja svenska kraftnätet? Här besvarar vi de vanligaste frågor om vad som gäller när du väljer att ansluta ditt batteri. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Fyll i dina uppgifter. Vi kontaktar dig!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Följ oss

© Copyright Ecoholism 2024

Kontakta support

Mejla eller ring oss på 0103300339 om du har frågor!