Solcellsguide

Enkelt att förstå solceller.

Det är många frågor som dyker upp när man börjar fundera över att installera solceller och vi har förstått att det inte alltid är så lätt att hitta ett svar. Vi har därför nedan sammanställt en lättläst och utförlig guide som gör det enkelt för dig att förstå solceller. Vi förklarar hur allting går till i praktiken och varför solceller är en lönsam investering. Klicka på valfritt ämne i menyn nedan som du vill läsa mer om.

Grundläggande

Solceller för nybörjare.

Att ta tillvara på energi från solen är ingen ny teknik som många kan tro. Det har forskats inom området i över 200 år. Men den allra första fungerande solcellen uppfanns år 1954 av Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson i USA. Dessa första solceller var mycket dyra och hade en relativt liten kapacitet. Tekniken kom därför först att användas i rymden för att försörja satelliter med el. Det var inte förrän på 1970-talet som solceller började användas även på jorden. Sedan dess har utvecklingen varit enorm och idag är solceller så pass effektiva och billiga att även privatpersoner har möjligheten att installera dem på sina tak.

Hur solceller fungerar och de olika typerna

Förenklat kan man säga att solceller är en anordning bestående av ljuskänsligt, halvledande material som kan omvandla ljus till elektriskt ström. För ändamålet använder man oftast materialet kisel där denna halvledare har till syfte att fungera som en diod. När dioderna i en solcell träffas av solljus uppstår en elektrisk ström i diodens bakriktning. I varje enskild solcell uppstår då en ganska låg spänning, därför seriekopplas solcellerna och bildar tillsammans en solpanel även bestående av glas och i vissa fall dessutom aluminium. 

Det finns primärt två typer av solceller, tunnfilms solceller och kristallina solceller. Tunnfilms solceller är precis som det låter solceller bestående av en tunn böjbar film där ett tunt lager kisel blivit doppat med olika ämnen för att kunna generera ström vid kontakt med solljus. De klassiska solpaneler som monteras på tak idag bygger på kristallina solceller och har oftast en högre verkningsgrad än tunnfilms solceller. Tunnfilms solceller har däremot mycket bredare användningsområde än kristallina solpaneler. Kristallina solpaneler kan antingen bestå av polykristallina eller monokristallina celler. Rent tekniskt består polykristallina solceller precis som det låter av flera kristaller medan monokristallina består av en enda stor kristall där tillverkningsprocessen är mer avancerad än för polykristallinga. Polykristallina celler är blå i kulören och har lägre verkningsgrad än monokristallina. Det innebär att det behövs fler paneler för att uppnå samma kapacitet per kvadratmeter än för monokristallina som är mörka/svarta i kulören. Polykristallina solpaneler är därför billigare än monokristallina.

Solceller i Sverige och den bästa placeringen

Många tror felaktigt att solceller lämpar sig mindre bra för installation i Sverige då Sverige är ett kallare land. I praktiken är det faktiskt tvärtom! För att uppnå den bästa effekten i en solpanel behövs optimal solinstrålning och kall utomhustemperatur då solceller genererar som mest el när de inte blir för varma. Våra långa och ljusa sommardagar är också till en stor fördel. Solceller producerar faktiskt el även vid molnigt väder dock till en lägre effekt. På vintern då temperaturerna i Sverige är som lägst och när himlen är klar har solceller möjlighet att producera som mest el. Dock blir dagarna kortare och inte lika klara därför sjunker produktionen under vintern i alla fall. Men om man summerar produktionen över hela året får man enastående resultat. Ett vanligt villatak räcker ofta gott och väl att på årsbasis försörja hela hushållet med el. Värt att nämna är också att Tyskland, som också är ett kallare land, är en av de länder som har flest kvadratmeter installerade solceller per person i världen.

Solceller kan oftast installeras utan bygglov om de placeras i samma lutning som taket utan överhäng (ett undantag kan dock vara om fastigheten är av särskilt bevarandevärde). Nästan alla tak lämpar sig för solceller. Den bästa placeringen är naturligtvis mot söder med minimal skuggning, men även tak mot väster och öster fungerar utmärkt. Likaså påverkar takets lutning den optimala elproduktionen. Men solceller kan även placeras på helt platta tak men elproduktionen blir då något lägre. Det vi också vill vara tydliga med är att solpaneler inte nödvändigtvis måste placeras på ett tak. Möjligheterna är oändliga och våra kreativa arkitekter hittar nästan alltid en snygg och effektiv lösning!

Ekonomi

Lönsamhet och kostnad

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria land. Därför arbetar regeringen aktivt med att främja och stödja utvecklingen av landets förnybara energikällor. Solkraften är en viktig del i denna utveckling. Därför införde regeringen år 2009 ett investeringsstöd för nya solanläggningar och batterilager som kan sökas både av företag, offentliga organisationer samt av privatpersoner. År 2019 var stödpaketet på hela 1,2 miljarder kronor och varje år introduceras ett nytt paket vilket innebär att investeringen i solceller är nu lönsammere än någonsin.

När man installerar solceller på sitt tak innebär det inte en kostnad utan en investering som höjer fastighetsvärdet med ca 14 procent, visar en undersökning (läs rapporten här). Är man villaägare och har exempelvis en årsförbrukning på 12 000 kWh och en anläggning med en produktion som täcker ens årsförbrukning, sparar man ca 15 000 kr / år. Ytterligare en besparing kan vara om man väljer att satsa på en elbil. Då kommer man att kunna installera en laddbox kopplad till den egna solcellsanläggningen och tanka bilen med gratis el. Den årliga besparingen blir då i form av utebliven drivmedelskostnad som kan variera beroende på hur mycket man kör.

Skattereduktion och elcertifikat

Under soliga perioder när produktionen är högre än elen man själv förbrukar kan man sälja överskottet till nätet. Nätägaren är tvungen att köpa elen till ett spotpris vilket är nätägarens normala elinköpspris och brukar variera mellan ca 20-80 öre per kilowattimme. Det som avgör priset är utbud och efterfrågan samt var i landet anläggningen är installerad. Som mikroproducent får man även en skattereduktion genom avdrag i sin deklaration. Reduktionen är år 2019-2020 på 60 öre per kWh och omfattar maximalt 30 000 kWh eller 18 000 kr per år. När man säljer sin överskottsel till elnätet minskar dessutom elnätsföretagets kostnad för att överföra el därför får man betalt för “nätnytta” vilket brukar vara på ca 2-5 öre per kWh. 

Om man dessutom har en elcertifikatmätare kan man som egen producent även ansöka om elcertifikat hos energimyndigheten. Då tjänar man ytterligare ca 10 öre per inmatad kilowattimme. 

Investeringskostnad och återbetalning

Vad en solcellsanläggning kostar beror helt och hållet på anläggningens storlek, förutsättningarna och kvaliteten på solpanelerna. Vi på Ecoholism har mycket konkurrenskraftiga priser och du kan uppskatta slutpriset för din anläggning här. Ett exempel är en anläggning med installerad effekt på 10 kW och 40 m². Denna anläggning kostar ca 80 000 kr. Det som är viktigt att poängtera är att solcellsanläggningen blir dyrare per kvadratmeter men billigare i längden med högre effekt på solpanelerna. Resultatet blir att färre kvadratmeter behöver installeras för samma elproduktion. Det är därför oerhört viktigt att när man jämför olika offerter att titta på produkttyp, utrustning, kvalité och solcellernas verkningsgrad inte bara på priset.

Återbetalningstiden för investeringen i solceller är ca 10 år beroende på bl.a. anläggningens utformning, komponenter man valt m.m. Detta innebär att den årliga avkastningen är ca 12 procent per år. Livslängden för en solcellsanläggning beräknas vara ca 30 år, ofta mer, vilket innebär minst 20 år av gratis elanvändning. Det som skiljer solceller från andra investeringar är att det är omöjligt att förlora på en solcellsinvesteringen. Det är alltså en mycket säker investeringen som börjar betala sig redan efter dag ett och innebär en garanterad avkastning. 

Investeringsstöd, bidrag och grön ROT

År 2019-2020 var investeringsstödet för nya solcellsanläggningar på hela 20 procent och kunde sökas fram till 7 juli 2020. Om man har sökt och fått bidraget beviljat, har slutförandedatumet blivit förlängt till 30 juni 2021. För år 2021 har regeringen istället presenterat ett förslag som kallas grön-ROT och som ska ersätta investeringsstödet framöver. Grön-ROT förväntas vara på 15 procent skatteavdrag för material -och arbetskostnad och gäller för högst 50 000 kr per person i hushållet samt år. Ett hushåll med två vuxna personer kommer alltså att kunna dra av 15 procent av 100 000 kr. Till skillnad från vanlig ROT ska grön ROT även omfatta nybyggda hus. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2021. Det som är positivt med grön-ROT är att alla kommer att kunna ta del av skattereduktionen utan att behöva vänta på långa handläggningstider. För tidigare bidrag/investeringsstöd fanns en årsbudget som kunde “ta slut” om fler än beräknat ansökte och man som sökande kunde därför lämnas kvar utan ett bidrag.

Investeringsstödet omfattar även batterilager och går fortfarande att söka fram till den 31 december. Stödet för batterilager är betydligt högre än för solcellsanläggningar. År 2019-2020 är stödet för privatpersoner på hela 60 procent av material -och arbetskostnaden eller maximalt 50 000 kr. Fr.o.m. 1 januari 2021 förväntas grön-ROT träda i kraft även för batterilager som kommer att vara på 50 procent av material -och arbetskostnaden.

Ett solcellsbatteri ett mycket effektivt komplement till en solcellsanläggning som innebär att man kan lagra elen när den är som billigast och sälja den när den är som dyrast om man producerar ett överskott. Dessutom blir man mindre känslig för höjda elpriser, strömavbrott eller att elförbrukningen blir samma som produktionen varje månad. Med ett batteri är man fri att utnyttja den lagrade elen precis när man själv vill.

Är man även intresserad av en elbilsladdare (laddbox) kan man även söka ett bidrag på 50 procent av slutkostnaden eller högst 10 000 kr per fastighet. Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets webbplats. Fr.o.m. 1 januari 2021 förväntas grön-ROT träda i kraft som för laddboxar kommer också att vara på hela 50 procent av material -och arbetskostnaden.

Finansiering och delbetalning

Vi på Ecoholism anser att alla ska ha råd till rätt val. Därför erbjuder vi genom våra samarbetspartners delbetalning eller solcellslån till mycket låg ränta. Lånet kan delas upp på 3, 5 eller 10 år eller kan när som helst slutbetalas tidigare. Första fakturan skickas efter att solcellsanläggningen är installerad och är fullt fungerande. Vi erbjuder dessutom första året räntefritt om du installerar din anläggning under år 2020!

Miljöaspekten

Miljö och solceller

Ecoholism står för ett levnadssätt som innebär samverkan med naturen. Därför sätter vi mycket höga krav på de produkter som vi erbjuder våra kunder. Av alla energikällor har solceller minst miljöpåverkan under sin livslängd som är på ca 30 år. De ger inte ifrån sig några utsläpp, driften är tyst och vid en installation på tak tar de ingen ytterligare mark i anspråk. Elproduktionen och elförbrukningen finns oftast placerade nära varandra vilket innebär en minimal överföringsförlust i elnätet. 

Den miljöpåverkan som solceller har sker vid produktionen. Men teknikutvecklingen inom solceller sker extremt snabbt vilket innebär att miljöpåverkan ständigt minskas och kompenseras av den långa livslängden på 30 år då ingen eller minimal miljöpåverkan sker. En kartläggning av en nederländsk forskargrupp som publicerades i Nature Communications visar att både energianvändningen och koldioxidutsläppen från solcellstillverkningen minskat kraftigt under de senaste 40 åren. Studien visar en minskning med 12-13 procent för energianvändningen respektive 17-24 procent för koldioxidutsläppen för varje fördubbling av den totala installerade solcellskapaciteten.

Installation

Installation av solceller

Solceller har en mycket lång livslängd på hela 30 år, ofta längre. Därför är det viktigt att veta skicket på taket som ska fungera som underlag för solcellsanläggningen. Om taket är i sämre skick kan man byta takbeläggningen i samband med installationen alternativt välja att ha solpaneler som takmaterial. Värt att tänka på är att takmaterialets livslängd förlängs vid installation av utanpåliggande solpaneler då panelerna funderar som ett väderskydd för underliggande takmaterial som inte kommer att slitas av väder, sol och regn i samma utsträckning. Därför kan man även ibland installera en solcellsanläggning på ett tak som inte blivit bytt alldeles nyligen.

Val av leverantör och installation

Det finns många solcellsleverantörer ute på marknaden och stora skillnader i kvalitet. Om man vill kan man begära in flera offerter och jämföra vad de olika aktörerna erbjuder för pengarna. Det är dock viktigt att välja en seriös installatör med hög kompetens som garanterar god kvalitet och säkerhet. Kontrollera alltid att montören är registrerad hos Elsäkerhetsverket innan påbörjad installation. Om montören inte finns med i registret innebär det att han inte får installera solceller. Ibland utförs själva installationen av en underentreprenörer. Då är det underentreprenören som måste vara godkänd för installation av solceller.

När man tackat ja till en offert kommer monteringen att ske på avtalad tid och brukar ta 2-4 arbetsdagar för ett normalstort enfamiljshus. När installationen är slutförd går vi på Ecoholism alltid genom systemet med respektive kund och visar elproduktionen i realtid!

Elproduktion

Att producera sin egen el

Så fort solcellsanläggningen är installerad kan den börja producera el. Ibland produceras mer och ibland mindre beroende på solinstrålningen för stunden. Det som påverkar produktionen är den årliga solinstrålningen, panelernas riktning och lutning (oftast samma som taket) samt vilken effekt eller verkningsgrad panelerna har. Det allra vanligaste är att panelerna kan omvandla ca 17-21 % av solinstrålningen till el vilket brukar motsvara ca 800 – 1200 kWh per installerad kW anläggning. Produktionen påverkas även av andra faktorer som bl.a. temperatur och skuggning.

De flesta solcellsanläggningar är kopplade till nätet vilket innebär att om man inte har ett batteri och producerar mer el för stunden än man förbrukar kan man sälja överskottet till elbolaget eller att man köper el när solen inte skiner. På så sätt får man en flexibel lösning som garanterar att man aldrig blir utan el. Försäljningen och inköpet av el sker automatiskt om man inte har ett batteri uppkopplad till sin anläggning. Om man aldrig haft en solcellsanläggning tidigare så har man mest troligt en elmätare som endast mäter ingående el. Vid installation av en solcellsanläggning är nätägaren skyldig att kostnadsfritt byta ut beställarens elmätare till en som även kommer att kunna mäta utgående el. Den nya elmätaren kommer då att mäta elen som matas ut på nätet och man får på så vis reda på exakt hur mycket el man sålt. Genom sin växelriktare eller mobilen/datorn kan man dessutom läsa av hur mycket anläggningen totalt producerar och hur mycket el man själv förbrukat.

Att lagra solel

Ett alternativ är att lagra sitt överskott i ett solcellsbatteri för att sedan kunna utnyttja sin egenproducerade el exempelvis på natten när solen inte skiner eller när behovet finns. Priset för ett batteri varierar och beror naturligtvis på hur stort batteriet är samt varumärke men idag får man mycket höga bidrag på hela 60 procent som gör det extremt lönsamt att satsa på batterilager. Ett batteri på exempelvis 10 kWh kostar idag 20 000 – 40 000 kr efter investeringsstöd.

Laddbox

Tanka bilen med solel

Elbilar blir bara billigare och vanligare och allt fler väljer att satsa. Som ett komplement till sin solcellsanläggning kan man därför välja att installera en elbilsladdare, en så kallad laddbox, för att kunna köra på sin egenproducerade solel d.v.s. köra utan att behöva betala för tankningen. Man kan installera en laddbox även om man inte har en solcellsanläggning men det blir mer ekonomiskt att kombinera dessa två.

Våra boxar är smarta vilket innebär att de känner av hur mycket el som förbrukas i hushållet för stunden och anpassar billaddningen därefter. När elförbrukningen är hög, t.ex. när tvättmaskin och torktumlare är igång samtidigt, minskas automatiskt strömtillförseln till bilen för att eliminera risken för överbelastat elsystem. När man installerar våra laddboxar kan man vara säker på att man får en ekonomisk box som är lätt att använda. Om man inte laddar med sin egen, lagrade el så köper laddboxen elen när den är som billigast på dygnet. Man kan även enkelt moniturera sin laddbox i appen så att bilen alltid är fulltankad när man behöver den.

Kostnaden för en laddbox ligger på ca 10 000 kr efter stödet som år 2020 ligger på 50 procent av slutkostnaden eller högst 10 000 kr per fastighet. Slutkostnaden beroende på vilken modell och tillbehör man väljer. Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets webbplats.

Säkerhet

Att tänka på kring säkerheten

Det är mycket att tänka på när man väljer att satsa på solceller. Vi på Ecoholism anser dock att en av de viktigaste aspekterna är att man får ett säkert system som blivit korrekt installerat. Vem som helst får inte utföra installationer av solceller. Enligt lagen måste en solcellsinstallatör vara godkänd och registrerad hos Elsäkerhetsverkets offentliga register under verksamhetstypen ”Elproduktion”. Därför måste man alltid kontrollera företaget som anlitas för utförande av solcellsintallationer. Om själva installationen utförs av en underentreprenörer är det underentreprenören som måste vara godkänd för installation av solceller.

Vi på Ecoholism erbjuder endast säkra system och kontrollerar noga alla våra anläggningar innan de tas i bruk för att säkerställa att både elen blivit rätt dragen och att monteringen blivit korrekt utförd. Har du fler funderingar så ska du inte tveka att kontakta oss!

MAGAZINE

Missa inte att besöka vår blogg! Vi som skriver här på EcoHolism brinner för ekologisk hållbarhet, förnybar energi från solceller och grön arkitektur. Det är det som driver oss och gör det enkelt att skriva. Några av oss är utbildade arkitekter och andra är ingenjörer. Vi hoppas därför att innehållet är en härlig mix av fakta och inspiration!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Följ oss

© Copyright Ecoholism 2020