Lönar det sig med solceller i Sverige?

Lönar det sig med solceller i Sverige

Många tror att solceller bara producerar el vid klar himmel och solsken. Det stämmer inte! Ett nordiskt klimat passar nämligen utmärkt för en effektiv anläggning som i många fall kan täcka hela hushållets årliga elförbrukning.


Den högsta effekten i en solpanel uppnås vid optimal solinstrålning och utomhustemperatur. Om solcellerna blir för varma sjunker produktionen i en solpanel. I Sverige har vi alltså en fördel av vårt nordiska klimat där temperaturerna utomhus sällan är så höga att verkningsgraden påverkas negativt. Våra långa och ljusa sommardagar innebär också en ökad solinstrålning. En anläggning så stor som ett genomsnittligt villatak innebär ofta en produktion som på årsbasis räcker för att täcka hushållets årliga elbehov. 

Producerar solceller el även på vintern?

Solceller producerar el även på vintern och i molnigt väder men till lägre effekt. Det behöver alltså inte vara soligt ute utan det räcker att det är ljust för att produktionen ska kunna ske. Snö hjälper också till att reflektera solens stålar som gör produktionen ännu mer effektiv. I Sverige har vi ungefär samma solinstrålning som i Tyskland, en av de länder med flest kvadratmeter installerade solceller per person i världen. Solceller genererar mest el i Sverige mellan mars-oktober men anläggningen slutar inte producera el bara för att det är molnigt väder.